แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 88
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 89
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 87
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 73
ประชุมเตรียมความพร้อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 87
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดิจิทัลชุมชนด้าน e-commerce เขียนโดย admin 224
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 92
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 86
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 80
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 79

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994