แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
"ดีอี" เดินหน้า 6 ยุทธศาสตร์ มุ่งนโยบาย SIGMA ไต่อันดับนวัตกรรมโลก เขียนโดย admin 4
อย่าแก้ปัญหาหนี้ ด้วยการกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า เขียนโดย admin 4
"ออฟฟิศซินโดรม" โรคฮิตประจำออฟฟิศ ที่คนไทยป่วยเพิ่มขึ้น เขียนโดย admin 3
เด็กไทยเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ยอายุ 18 ปี เขียนโดย admin 2
การใช้ ICT ของเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 3
ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีเงินเก็บไม่พอที่จะใช้จ่ายไปอีก 6 เดือน เขียนโดย admin 2
กระทรวง ดีอี นำร่อง 21 จังหวัด จัดอบรม Village E-Commerce เขียนโดย admin 1
โครงการเน็ตประชารัฐ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 1
วิกฤติแรงงานไทย สูงวัยล้นฉุดจีดีพีหาย 1.5 เปอร์เซ็นต์ เขียนโดย admin 1
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประเทศไทย บัณฑิตจบใหม่เตะฝุ่น 1.19 แสนคน เขียนโดย admin 1
เด็กไทยนิยมโหลดภาพ ฟังเพลงถึง 92 เปอร์เซ็นต์ เขียนโดย admin 1
ผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนในปี 2560 เขียนโดย admin 5
ตั้งเป้าปี 68 เพิ่มเด็กกินนมแม่ 6 เดือนแรกร้อยละ 50 เขียนโดย admin 5
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เชิญชวนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา เขียนโดย admin 13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 18
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 32
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 41
กสิกรฯลุ้นหนี้ครัวเรือนลดห่วงคนรุ่นใหม่ก่อหนี้เร็วขึ้น เขียนโดย admin 118
อาชีพอิสระมาแรง 3 ปี 40 ล้านคน เขียนโดย admin 151
ข้อมูลรายได้รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน เขียนโดย admin 177
อัตราการว่างงานของประชากรไทยปี 2560 เขียนโดย admin 160
ภาวะหนี้สินครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 140
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 96
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย admin 162
infographic วิเคราะห์ metadata : ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 273
infographic วิเคราะห์ metadata : ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 156
infographic วิเคราะห์ matadata : ขยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 225
infographic วิเคราะห์ metadata : ข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 140
แสดงมุฑิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 128
รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) เขียนโดย admin 100
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 106
รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย admin 114
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 104
ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 113
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 140
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 140
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผัง เขียนโดย admin 140
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 120
ออกหน่วยบริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 138
ร่วมงานพิธีถวายสักการะ และพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 134
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 127
การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 124
พิธีต้องศาล และทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย admin 535
โครงการ ' รู้ทัน รู้ดี ใช้ได้ มีประโยชน์ กับเงินดิจิทัล " เขียนโดย admin 146
สัมมนาเชิงวิชาการ " สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย" (MICS ๕) เขียนโดย admin 147
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การประหยัดพลังงาน ในระดับ 5 คะแนน 3 ปีติดต่อกัน เขียนโดย admin 137
การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ปี 2560 เขียนโดย admin 336

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994