แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลแรงงาน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 เขียนโดย admin 805
ข้อมูลแรงงาน เขียนโดย admin 913
สถิติน่าสนใจจังหวัด 1 เขียนโดย admin 1414

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994