ที่ตั้งสำนักงาน

 

                                                                                                       

                             ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2   ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
                    โทร(053)-611293  โทรสาร (053)-611188Hotline 26991 ,  26994    E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994