ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

* วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดป่าถ้ำวัว  ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ  120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ  วัดจองคำพระอารามหลวง  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมวางพานพุ่มในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ  120 ปีสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี  ณ  บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* วันที่่ 8 ตุลา่คม พ.ศ.2563  นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

* วันที่่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสุพรรณ  ศรีเหรา  สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ความรู้งานประกันสังคม "กฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน"  (รุ่นที่ 3)  ณ  โรงแรมธนโชติรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* การสำรวจรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

 ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

* กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จิตอาสา) เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักนายก ร่วมมอบอาหาร ตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994