ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2560

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994