พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน

พ.ศ.2560  เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994