รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) จากนายชนกันต์  จุลทอง

สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994