ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน เทศกาลดนตรีรับลมหนาว

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลดนตรีรับลมหนาว ณ พิชชาพรเฮาส์

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994