สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

Attachments:
Download this file (indus60.PDF)indus60.PDF[ ]14505 Kb

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994