รับมอบเสื้อพระราชทาน และพัฒนาศาสนสถาน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2530    สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการรับมอบเสื้อพระราชทาน ธ.สถิติในดวงใจไทยนิรันดร์    ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน     และร่วมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านใหม่  ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994