ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี

 

 

.

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง และคณะ

ในโอกาศเดินทางเป็นประธานเปิด " อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน " TK park thailand knowlrdge park"

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994