รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมงาน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

งานประเพณีสงกรานต์ 2560

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994