พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐

หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีย่ำระฆังและเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994