พิธีเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2560 ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งสำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมออกบูทในการแจกเอกสารผลการสำรวจโครงการต่างๆที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำ

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994