เนื้อหา

ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

วันที่20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2560

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

มอบหนังสือขอบคุณและประกาศนียบัตร

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายชนกันต์ จุลทอง สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบใบหนังสือขอบคุณ และประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการผู้มีรายได้น้อย

ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน เทศกาลดนตรีรับลมหนาว

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลดนตรีรับลมหนาว ณ พิชชาพรเฮาส์

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชนกันต์ จุลทอง สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

โดยมี นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ บริเวณฝายบ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

สำนักงานสถิติแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมโครงการจิตรอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994