ลงนามถวายความอาลัย

ลงนามถวายความอาลัย

นายชนกันต์  จุลทอง สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่่ ๑๕

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดกลางทุ่ง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ    ร่วมประชุมเสวนา    (สภากาแฟ)

พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี   และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเสริมสร้าง

ความรักความอบอุ่นในครอบครัวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล

อดุลย...

  • ลงนามถวายความอาลัย

    ลงนามถวายความอาลัย

  • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

    เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

  • รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

    รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอ

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร(053)-611293 
โทรสาร (053)-611188 Hotline 26991 , 26994